Ayere estié un diya istórico. Aragón ya poseye una Lai de Luengas. Yo aprendié l’aragonés fa 11 añadas y allora ya se charraba de isto. Pasó Callizo, os xublidos de Marcelino, as deleras d’a FACAO y as luitas partidistas en o nombre de un falso consenso.

Agora prenzipia la luita zereña. Agora chen como Arturo Pérez Reverte mos meterá en o suyo mapa de «particularismos fatos», siñando manifiestos per a luenga común. A coofizialidá ye luen. Pero a luita ye o camín.