Ye ofizial. En Aragón tenemos una Academia d’a Luenga Aragonesa eslexita dende a D.Ch.A. Chusto dos meses antis d’as eleuzions nazionals. A suya composición define unas mayorías e minorías en as que o sector d’o Estudio de Filología Aragonesa ye benzedor (per o menos en a teoría, con zinco presonas). O seutor d’o Consello d’a Fabla Aragonesa ye en minoría (con dos-tres presonas), a unibersidat ye ripresentata de traza dibersa, e atros (como a SLA) son sin de boz.

¿Balurazión? Creigo que o PSOE ye chugato bien con os tiempos. Aprebó a Lai, agora o desembolique d’a estrutura e dixa o prozeso chusto cuan se remata la lechislatura. O PSOE ye intresato en o catalán, a custión de l’aragonés ye feble ta iste partito. Con tot y con isto: si gubiernan con CHA en a benién lechislatura, o seutor Consello agún podrá treballar en as suyas tesis. Si gubierna con PAR, continarán con ista defizil situazión (guerra de mundos). Si gubierna o PP, estricallarán tot o treballo, con o que a oposizión en ista demba será prou fazil. L’aragonés s’amorta. No bi ha más que contar.

Anuncios