“Els homes van fer els reis, i no pas els reis els homes”

(Pau Clarís, President de la Generalitat pel braç eclesiàstic, 1641–i cal tenir en compte la mentalitat de l’època).

 

Biografia no autoritzada del rei: Un rei cop per cop (de Patricia Sverlo).