consello_logo1

Tos remeramos que o Consello d’a Fabla Aragonesa ye estiaño candidato, en o trestallo de “Cultura”, a estar “Altoaragonés del Año”, premio combocato por o Diario del Alto Aragón.  Asinas que tos animos a que i partizipez e, prou que sí, botez por o Consello.

 

Memorias.

 

Consello d’a Fabla Aragonesa

Anuncios