consello_logo1

Tos remeramos que o Consello d’a Fabla Aragonesa ye estiaño candidato, en o trestallo de «Cultura», a estar «Altoaragonés del Año», premio combocato por o Diario del Alto Aragón.  Asinas que tos animos a que i partizipez e, prou que sí, botez por o Consello.

 

Memorias.

 

Consello d’a Fabla Aragonesa