As eleuzions nazionals en o País Balenziano han deixato as cosas como i yeran: o PP refirma a suya mayoría ausoluta, puyando en porzentache de boto (de 46% á 52%). O feito de que s’abese aumentato en diez o lumero de deputaus ha prebocato que se reproduxca a mesma setugazión. O PSOE contina igual. Y o parlamento balenzián se plena con o rolde Compromís pel País Valenciá, parato per Esquerra Republicana, Bloc, Verds e Izquierda Republicana, con 7 deputaus, y un 8,02% d’os botos.

 senyera-valenciana.jpeg

Ista nazión continará igual, o nazionalismo colonial de Francisco Camps chugará á crebar rilazions con os espazios identitarios catalans, enantando o clasico blaverismo, o movimiento rechionalista más zereño de toz os países peninsulars. De traza parellana, o modelo sozial d’o PP con un neoliberalismo masimo, o esbelluzamiento alazetato en a especulazión urbanistica, a pribatizazión d’os serbizios publicos y o trescol d’Ebro como ferramienta de sostenibilidat (ironía). Ixo sí, cal fer un zircuito de Formula 1 t’alimentar l’españolismo meco de Fernando Alonso. Bi abié una campanya zebica-ziudadana per conseguir rebaixar o barrache eleutoral á ran nazional d’o 5% t’a tener un diputau en as Cortes (www.senseveu.net). O País Balenziano ye a unica autonomía pluriprobinzial que tién iste porzentache per ley eleutoral. Estratechia d’o nazionalismo PPSOE t’a alzar 92 d’os 99 deputaus posibles. ¡Entalto a democrazia española!

Joan Fuster escribiba fa 45 añadas “que l’anàlisi del «cas valencià» sigui apuntada en funció de criteris i de factors valencians —només valencians—“ (Nosaltres els valencians, Barcelona, 1962, p. 3). Me pienso que ista platera fateza ye muito importán ta saber os espazios de libertat e identidat que prenen os balenzians e balenzianas. O futuro d’ers, as errors tamién.