lauburu31.gifIste cabo semana pasau estié en o PIR, o festibal de mosica e cultura pirenenca. O puesto, Echo, lugar mitico-etnico an los bi aiga. O caso ye que siempre te trobas á chen aragonesa, escolonizada e con delera per fer país. Pero bueno, cal dezir que Aragón ye un país gran, an os españols plegan ta toz os puestos. En o conzierto d’o sabado autuaba A Cadiera Coixa. O normal ye amostrar o siñal nazional, e si leba a estrela sozialista, muito millor. Parixe estar que una colla de chobenastr@s se carrañoron un poquet con iste chesto de naturalidat nazional. Sacoron un siñal d’a ziudat de Uesca, como querendo refirmar que os foranos yeranos nusatros. Risas, jajaja, jijiji. Dimpués d’a mosica, o zagal español que lebaba o siñal uescano s’amanó a prebocar-nos. Per zierto, denzima no yera tampó de Uesca, simplamén o tipico español que güelló un siñal rojoseparatista e pensó que bi eba plegau o diya d’o zaguer chuizio. ¿Qué deziba ista chentota? “Huesca y Aragón no son lo mismo”, “la fabla es nuestra”. “de Ayerbe para abajo todo moros”, etz, etz. A berdat ye que siento dezeuzión perque pasen istas cosas, e tamién per penar de combibenzia con chen que no quiere saper… As mugas las i meten ers. ¡Au d’astí xenofobos!

Anuncio publicitario